MENÜÜ
blogi2

Enamlevinud vead äriplaanides

Äriplaani vigu võib mitut moodi analüüsida. Mõned vead on suurema osakaaluga (nt puudulik turu analüüs), mõned väiksemaga (nt makrokeskkonna mõjude liiga pealiskaudne hindamine). Siin on minu koostatud ülevaade äriplaani erinevatest vigadest grupeerituna äriplaani erinevate peatükkide lõikes.

Üldised äriplaani vead:

 • liiga üldsõnaline – lugeja ei ole valdkonna spetsialist ei saa ega peagi saama väljakirjutamata asjadest aru. Äriplaani kirjutaja mõtete allalaadimine lugeja ajju ilma paberit läbimata on ilmselt alles tulevikumuusika
 • liiga palju infot ja „vahtu“ – lugeja peab enda jaoks tegema vahekokkuvõtteid, et mida ta teada saanud on ning nokkima teri sõkalde vahelt
 • liigne optimism – riske justkui ei olekski, tarbijad on madallähtes ukse taga ootamas. Enamikul juhul siiski see nii ei ole
 • puuduvad seosed äriplaanis esitatud informatsiooni ja konkreetse äriidee vahel – kui laval on püss, siis teeb ta ilmselt ka pauku ehk kui äriplaanis on midagi kirja pandud, siis asja pärast. Sellepärast ei maksa lõike/peatükke kokkuvõtvaid lauseid karta
 • kasutatakse vananenud informatsiooni – hea mõte on kasutada näidisäriplaane, aga „homsed uudised“ tuleb ise leida
 • ei ole kasutatud „kindlat kõneviisi“ – kui äriplaani on täis usku ja lootus ja armastus – jah kõik see on ka vajalik, aga sõnastus peab olema juba konkreetne, tuginema analüüsidel ja uuringutel, enam ei ole kohta sõnadel nagu „peaks“ ja „võiks“
 • erinevaid väiteid ei põhjendata – toeta väiteid numbritega, protsentidega, võimalusel kasuta loetelusid, tabeleid
 • kogu äriplaan on üks suur lugu – tegelikult nii ongi, aga tunduvalt kergem on äriplaani lugeda kui on kasutatud alapealkirju, lõikude eraldamist, märksõnade rõhutamist

Visioon, missioon, eesmärgid:

 • visioon ja missioon on kunstlikud – ei aru saada, et ei ole saadud aru nende sisust ning on „kohustusliku korras“ ära täidetud
 • eesmärkidel puudub mõõdetavus – (nt olla edukam, kvaliteetsem, kiirem – kellega või millega võrreldes?)
 • pikaajalised eesmärgid on ambitsioonikad, kuid äriplaan ei toeta neid

Juhtkond ja personal:

 • puudub vastus selle peatüki kõige tähtsamale küsimusele – miks see inimene selle ettevõtmisega hakkama peaks saama ehk ei presenteerita oma oskusi ja kogemusi piisavalt
 • ei kaasata vajalikke kompetentse kui endal oskustest ja kogemustest jääbki puudu
 • liigne hõivatus teiste projektidega – (alustaval) ettevõtjal peab aega rohkem olema kui raha, kirjutan sellele mõttele igati alla
 • juhtkonna ja töötajate tööülesanded on välja toomata

Turg ja konkurents ja turundus:

 • turu-uuringud on tehtud „laua taga“ – suur osa tööst on tõesti ka laua taga ja arvutis, aga lõpuks tuleb minna ikkagi oma toote või teenusega ka päris rahva sekka
 • sihtgrupid ja/või nende suurused on määratlemata
 • konkurentide kohta avaldatav informatsioon seisneb nende loetelus – oluline on aga just konkurentide tegevuse analüüs
 • võrreldakse vale „liigaga“ – kui on tegemist alustava ettevõttega, siis ei ole mõtet võrrelda ennast turuliidriga
 • ei arvestata turul leiduvate asenduskaupade ja/või teenustega
 • konkurentsieelised on (selgelt) välja toomata
 • konkurentsieelistena tuuakse välja hea teeninduse põhiväärtused või ettevõtte toimimise alustalad
 • turundustegevused ei ole kooskõlas sihtgruppidega

Finantsprognoosid:

 • liialt optimistlikud finantsprognoosid
 • äriplaanis esitatu ja finantsprognoosid ei ole omavahel kooskõlas
 • pole arvestatud kõikide äritegevuse käigus tekkivate kuludega
 • käivitusaeg on alahinnatud
 • rahavood jooksevad miinusesse